Ondanks lobby geen compensatie collegegeld voor studenten particulier hoger onderwijs

TMO heeft de afgelopen periode nauw en frequent overleg gehad met de Studentenraad en de koepelorganisatie voor particulier onderwijs, de NRTO. Aanleiding voor dit intensieve overleg was het door de overheid aangekondigde steunmaatregelenpakket voor de onderwijssector.

Dit pakket bevat 3 hoofdlijnen:

  1. Het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt: het aanpakken van situaties waar studenten moeilijker een stageplek of baan kunnen vinden;
  2. Hulp voor studenten met studievertraging: bekostigde (door de overheid gefinancierde) opleidingen kunnen hulp krijgen om ondersteunende activiteiten voor studenten met studievertraging uit te voeren (studieadvies, bijles, extra workshops). Daarnaast komen alle studenten met studievertraging die een beurs/lening via DUO hebben in aanmerking voor een half jaar verlenging + een jaar extra gratis OV-kaart;
  3. Compensatie voor studenten voor opgelopen studievertraging door de gedwongen sluiting van scholen, het grote aandeel van online onderwijs en de mogelijke effecten op het mentale welbevinden en de sociale ontwikkeling. Omdat het lastig is om per student de opgelopen vertraging te bepalen, wordt uitgegaan van een studievertraging van gemiddeld een half jaar. Studenten van bekostigd onderwijs worden eenmalig gecompenseerd door middel van een halvering van het wettelijk tarief van het collegegeld (voor het regulier hbo betekent dit de helft van
    € 2.145).

Voor het particuliere, niet bekostigde, onderwijs, waartoe TMO behoort, pakken bovengenoemde steunmaatregelen als volgt uit:

Het eerste punt is bij particuliere opleiders een minder groot probleem. Ook bij TMO vinden studenten prima hun stageplek, we moeten zelfs stageverzoeken van bedrijven in de wacht zetten omdat alle studenten een stage hebben gevonden. Ook heeft meer dan de helft van de huidige afstudeerlichting al een baan heeft gevonden, meestal bij het stagebedrijf.

Wat betreft het tweede punt laten de studievoortgangresultaten van studenten bij particuliere opleiders zien dat er geen substantieel hoger aandeel van vertraagde studenten is. De meeste private opleidingen hebben net als TMO een goed systeem van tutoren, studieadviseurs, bijlessen en/of extra workshops om lessen in te halen of bij te spijkeren voor tentamens. Mochten er toch studenten zijn die studievertraging oplopen, dan geldt ook voor studenten van particuliere opleidingen dat ze bij DUO verlenging van de studiebeurs en  OV-jaarkaart kunnen krijgen.

Ondanks dat de studievertraging geen significant probleem is, heeft NRTO toch een actieve lobby gevoerd in Den Haag. Het ministerie spreekt immers in hun maatregelenpakket over alle studenten en studenten van het particulier onderwijs hebben net als studenten van het regulier hoger onderwijs evengoed last van de coronacrisis.
Het antwoord van het ministerie op de lobby is helaas heel stellig: de compensatie is alleen voor de studenten van het bekostigd (gesubsidieerd) onderwijs. Dat is waar de overheid financieel/budgettair verantwoordelijk voor is.
Er is momenteel geen politiek draagvlak voor de vraag vanuit de NRTO en het onbekostigd onderwijs waarom dit niet voor de studenten van het particulier hoger onderwijs geldt.

De NRTO en de aangesloten leden, waaronder TMO, hebben helaas moeten concluderen dat verdere actie geen nut heeft.

Ook is duidelijk uitgesproken dat de onbekostigde opleiders – en zo ook TMO – zeker oog hebben voor de moeilijke omstandigheden van studeren in coronatijd, het (deels) sluiten van scholen, het vele online zijn en de invloed op het mentale welzijn en de sociale ontwikkeling van onze studenten.

We begrijpen dat studeren in deze tijd niet gemakkelijk is en zeker anders dan velen verwacht en gehoopt hadden. Hoe lastig het soms ook is, vanuit TMO blijven we ons optimaal inspannen om het onderwijs door te laten gaan, met het hbo-kwaliteitsniveau dat verwacht mag worden. Er is en wordt extra geïnvesteerd om dat mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat onze studenten op niveau kunnen afstuderen. De doorstroom naar werk, de studieresultaten en de lage uitval bevestigen gelukkig dat dit nog altijd lukt.

Dat is waar we voor gaan en we zullen binnen onze mogelijkheden alles blijven doen om onze studenten op succesvolle wijze hun studie te laten vervolgen.

 

Brochure
Open day
Trial study