MOOIE CIJFERS VOOR TMO FASHION BUSINESS SCHOOL IN NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE

Doorn – 23 juni 2021 – TMO scoort in de Nationale Studenten Enquête 2021 op vrijwel alle aspecten hoger dan het landelijk gemiddelde.  De algemene tevredenheid van de studenten over de studie scoort een ruime 8. Met name de inhoud van de studie, de docenten en de betrokkenheid van de school worden hoog gewaardeerd door TMO-studenten. Van alle geënquêteerden zegt 85% opnieuw voor de opleiding te zullen kiezen.

Directeur-bestuurder Yvonne Kanters is blij met de uitkomsten. ‘Het is mooi om te zien dat onze persoonlijke aanpak en betrokkenheid bij de studenten juist nu tot uitdrukking komt in de NSE-resultaten. Daar zijn we ontzettend blij mee. Een ruime 8 is een compliment aan onze docenten die met alle uitdagingen en beperkingen van het online lesgeven onze onderwijskwaliteit hoog hebben gehouden’.

Over de enquête
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijk onderzoek waarbij jaarlijks studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Er werden meer dan 840.000 studenten aan het hoger onderwijs uitgenodigd om deel te nemen en de enquête werd door ruim 39% ingevuld. Dat is aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. In maart 2020 is bij wet geborgd dat alle NVAO geaccrediteerde bekostigde onderwijsinstellingen deelnemen aan de NSE. Niet-bekostigde instellingen kunnen vrijwillig deelnemen.

De NSE factsheet van TMO is hier te vinden.

Op het NSE Dashboard zijn alle NSE-resultaten van de afgelopen jaren terug te vinden.

 

 

 

Brochure
Open day
Trial study