Goed nieuws! De basisbeurs keert weer terug!

basisbeurs keert terug voor studenten - tmo

Studenten hogescholen en universiteiten ontvangen vanaf september weer een basisbeurs.

Goed nieuws voor studenten in het hoger onderwijs: de basisbeurs maakt een comeback. Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hebben ingestemd met de invoering van de basisbeurs vanaf het komende studiejaar, 2023-2024. TMO is erg blij met de herinvoering van deze maatregel. Met de basisbeurs hebben (toekomstige) studenten minder financiële zorgen en het maakt particulier onderwijs toegankelijker.

De basisbeurs bedraagt

  • €274,90 per maand voor uitwonende studenten
  • €110,- per maand voor thuiswonende studenten.

Vanaf maandag 19 juni kan je als student een basisbeurs aanvragen bij DUO.

Tijdelijke koopkrachtmaatregel voor hbo- en mbo-studenten

Voor het collegejaar 2023-2024 krijgen uitwonende hbo- en mbo-studenten een tijdelijke verhoging van €164,30 per maand van de basisbeurs vanwege de sterk gestegen kosten voor boodschappen en energie. Deze maatregel is bedoeld om studenten extra financiële ondersteuning te bieden.

Basisbeurs versus leenstelsel

De basisbeurs maakt zijn rentree en vervangt het leenstelsel dat in 2015 werd ingevoerd. Studenten die tijdens het leenstelsel aan TMO hebben gestudeerd en een TMO-diploma hebben gehaald krijgen mogelijk een tegemoetkoming. Het maakt daarbij niet uit of  je wel of geen studiefinanciering hebt ontvangen.

Wat betekent de comeback van de basisbeurs voor jou als student? En hoe komt jouw financiële plaatje er dan uit te zien?

Wij leggen je dit graag uit tijdens één van onze open dagen.

Liever een persoonlijk gesprek? Dan nodigen wij je van harte uit op onze campus of een telefoongesprek.

Op onze website lees je meer over de regeling omtrent studiefinanciering.

 

Brochure
Open day
Trial study