De herinvoering van de basisbeurs: wat dit betekent voor jou

Na zo’n 7 jaar leenstelsel, ligt er momenteel een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om de basisbeurs terug in te voeren. Wat dat inhoudt, lees je hier.

Studiefinanciering voor een geaccrediteerde opleiding

Een studiefinanciering kan je afsluiten voor een opleiding die door de Nederlandse overheid geaccrediteerd, ofwel erkend is. Een opleiding moet aan een aantal belangrijke kwaliteitseisen voldoen, om deze accreditatie toegekend te krijgen. Deze overheidserkenning is voor ons als TMO Fashion Business School belangrijk, maar vooral voor jou als student. Zo mag een geaccrediteerde opleiding jou een officieel diploma afgeven, mag je na het afstuderen een juridisch beschermde titel dragen én kom je dus in aanmerking voor het afsluiten van een studiefinanciering. En aan die studiefinanciering, gaat waarschijnlijk iets veranderen.

Wat is de basisbeurs?

‘Studenten in het hoger onderwijs ontvangen straks niet alleen een vast bedrag per maand, zij komen ook eerder in aanmerking voor een aanvullende beurs. Dat is belangrijk, kijkend naar de positie van ouders met middeninkomens,’ aldus Minister Dijkgraaf.

Het herinvoeren van de basisbeurs voor studenten op hogescholen en universiteiten zal vanaf het studiejaar 2023/2024 zorgen voor een flinke verbetering van hun financiële positie. Je hoeft immers niet meer het gehele collegegeld te lenen en terug te betalen. Studeren wordt op deze manier financieel toegankelijk(er) voor iedereen, zo ook bij TMO Fashion Business School.

De basisbeurs in het hoger onderwijs gaat – als het voorstel wordt aangenomen door het parlement – in het studiejaar 2023/2024 niet alleen gelden voor nieuwe studenten, maar ook voor hen die al studeren als zij nog recht hebben op studiefinanciering. (bron)

Inwonend versus uitwonend

Of je al op jezelf woont of nog bij je ouders, maakt financieel gezien nogal een verschil. Om die reden is de basisbeurs verschillend voor die twee groepen.

Uitwonende studenten die nu al studeren in het hoger onderwijs ontvangen € 274,90 per maand, thuiswonende studenten € 110,30. Voor alle uitwonende studenten (ook mbo) komt daar in het studiejaar 2023-2024 nog circa € 165 per maand bij vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer energie en boodschappen. Een uitwonende student ontvangt dan maandelijks in totaal bijna € 440, in totaal ruim € 5.200 voor het hele studiejaar 2023-2024. (bron)

Aanvullende beurs

Naast de basisbeurs, een vast bedrag dat iedere student maandelijks ontvangt, komen studenten vanaf schooljaar 2023/2024 ook eerder in aanmerking voor een aanvullende beurs om in hun levensonderhoud te voorzien. De aanvullende beurs bedraagt in het wetsvoorstel maximaal €416 per maand en zal toegekend mogen worden aan studenten waarvan het ouderlijk inkomen jaarlijks onder de €70.000 ligt. Voorheen lag de grens voor de aanvullende beurs nog bij een inkomen tot €55.000. Bovendien wil minister Dijkgraaf dat de aanvullende beurs eenvoudiger aangevraagd kan worden bij DUO.

Studeren aan TMO Fashion Business School is toegankelijk omdat…

  • Je vanwege de basisbeurs minder geld hoeft te lenen om het collegegeld te kunnen betalen
  • Je sneller recht hebt op een aanvullende beurs
  • Je nog steeds 35 jaar de tijd hebt om jouw studielening af te lossen, waar dit voor 2015 nog 15 jaar was
  • Je weinig zorgen hoeft te hebben over eventueel verhuizen naar Doorn: uitwonende studenten ontvangen immers een hogere beurs
  • En je – of je nou thuis blijft wonen of uit huis gaat – nog steeds recht houdt op de gratis OV-jaarkaart

En nu?

Het is nog even afwachten of dit wetsvoorstel daadwerkelijk geaccepteerd wordt, maar de eerste signalen zijn goed. Wij hopen jullie hier zo snel mogelijk nog meer uitsluitsel over te kunnen geven.

Let op: De inhoud van dit nieuwsbericht is gebaseerd op externe bronnen, TMO is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.

Brochure
Open day
Trial study