Jet Noever

Docent Fashion & Trends
“Wat zo leuk is om te zien, is dat niet alles vanuit studieboeken geleerd kan worden.”

Welke vakken geef je op TMO?
“Op TMO geef ik o.a. les binnen de vakgroep Fashion & Trends. Al deze vakken schrijf ik samen met mijn collega Mireille Schermer. Mijn passie ligt bij trendforecasten. Dat vak geef ik in semester 3 en is het laatste vak binnen onze vakgroep dat de studenten klaarstoomt voor de Trend Expo. Verder heb ik samen met Mireille Schermer ons leerboek Fashion & Trends geschreven.”

Wat is de Trend Expo precies?
“De Trend Expo is een logisch vervolg op de trendlessen die de studenten al vanaf het eerste semester volgen; trendgeschiedenis, trendwatchen (in de modebranche, ongeveer een jaar vooruit kijken) en trendforecasten (gaat verder dan alleen mode; het gaat over de maatschappelijke veranderingen en de behoeftes die daaruit voortkomen). In 6 weken tijd zetten de studenten een event neer dat de branche inspireert en voedt met informatie en nieuwe ideeën voor de toekomst. De studenten werken in een zogenaamd trendbedrijf, dat de studenten met elkaar vormen, waarin iedereen een rol heeft en waar ook een managementteam is. In verschillende trendgroepen werken ze zo aan het event. Hierdoor leren de studenten samen te werken in een bedrijfsstructuur.”

Welk doel heeft het evenement?
“Wat zijn de megatrends, welke consumentenbehoeften volgen daarop en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de toekomstige consumenten iets kunnen bieden dat daarop aansluit? Dat zijn de vragen waarop de Trend Expo een antwoord moet bieden! De Trend Expo is een soort doorlopende voorstelling met verschillende Eventonderdelen die iets zeggen over deze tijdsgeest. Belangrijk daarbij is dat de studenten de (trend)informatie zo presenteren dat het voor mensen uit de fashionbranche commercieel toepasbaar te maken is voor hun werk of bedrijf. Ze moeten de gesignaleerde trend(s) dus concreet vertalen en leren zo vanuit consumentenbehoeften, groepsgewijs, een totaalbeeld tot stand te brengen in de vorm van een evenement voor de branche.”

Wat leren de studenten van het organiseren van zo’n Trend Expo?
“In dit eerste langdurende project leren de studenten alle voorgaande lesstof samen te voegen tot een geheel. Alle stof komt aan bod. Daarnaast is het grootste onderdeel grip te krijgen op de bewegingen in de maatschappij en te doorzien dat alles wat daarin gebeurt direct en indirect gevolgen heeft voor de fashionbranche. Studenten leren creatief te denken en te begrijpen dat anders denken belangrijk is om de concurrent een stapje voor te blijven. Daarnaast is het zoeken naar de juiste informatie en het aan elkaar verbinden van die informatie een belangrijk onderdeel; het vinden van de rode draad die je voorbereidt op de toekomst.”

Kun je een hoogtepunt noemen van de voorbije Trend Expo’s?
“De Trend Expo heeft iedere keer een andere uitstraling, doordat er telkens uitgegaan wordt van een andere consumentenbehoefte. Deze behoefte bepalen de studenten zelf door uitgebreide research in de eerste week van het project. Het grappige is wel, en dat bewijst ook wat wij telkens weer zeggen, dat wat wij hier als behoefte neerzetten bij het Expo goed aansluit bij wat trendwatcher Lidewij Edelkoort vaak later zegt in haar lezingen. Toen wij als thema ‘De essentie van het leven’ hadden en het Expo ‘Born Bron’ als titel had, was het thema van Lidewij ‘Embryonic’. Dan zijn wij toch wel trots! Ik ben benieuwd waar de lezing van Lidewij in mei over gaat?”

Wat verwacht je van het komende Trend Expo?
“De Expo evolueert. Zowel de opdracht als de aangeboden lesstof zijn een stijgende lijn zodat het Expo zelf ook telkens weer een zichzelf overtreffende stap kan maken. Ik verwacht dat de komende Trend Expo een zeer bruisende en interessante happening zal worden. Ook omdat het de grootste expo tot nu toe wordt met maar liefst 18 onderdelen.”

Wat dragen jullie als docent bij aan de Trend Expo?
“We zitten er met een team van ongeveer 10 docenten in. De docenten zijn meer coach dan docent in dit project. Mireille Schermer en ik delen als ‘coach trends’ eigenlijk onze passie met de studenten. Wat zo leuk is om te zien is dat niet alles vanuit studieboeken geleerd kan worden. Het ‘anders denken’ waar ik het eerder over had is daar een voorbeeld van. Wij geven vier weken lang twee keer per week een uur advies en feedback aan iedere groep. Dan kijken we dus na wat ze tot dan toe hebben gedaan en onderzocht. Doordat we ze telkens weer bevragen en stimuleren om ze uit te dagen zien ze vanzelf op een gegeven moment allerlei kwartjes vallen. Dat moment is goud waard!”

Brochure
Open dag
Proefstuderen