Disclaimer, Privacy Statement & Cookiebeleid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele wijzigingen van de informatie kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site en/of de daarin opgenomen of daarvan verkregen informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Niets uit deze site mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming.

Let’s meet
Volgende open dag

dec16

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...

Top-opleiding 2017