Disclaimer, Privacy Statement & Cookiebeleid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele wijzigingen van de informatie kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site en/of de daarin opgenomen of daarvan verkregen informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Niets uit deze site mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming.

TMO Fashion Business School kan het e-mailadres van prospects gebruiken voor custom audience targeting via Facebook advertising. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke campagne. Alleen deze Facebook-gebruikers krijgen de campagne te zien. Indien jij geen deel wilt uitmaken van een custom audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: voorlichting@tmo.nl.

Let’s meet
Volgende open dag

okt13

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...

Top-opleiding 2017