TMOment Rolf Bruins

Tijdens de online proefstudeerdag maak je kennis met docent Rolf Bruins. Hij zal de les ‘Innoveren in de Fashionbranche’ verzorgen. Maak hier alvast kennis met hem.

“ONDERWIJS IS EEN CADEAUTJE” 

Over Rolf
‘Ik ben Rolf Bruins en geef les op TMO binnen het cluster Business Management. Het gaat hier om vakken als management & organisatie, verandermanagement, strategisch management en informatie- en kwaliteitsmanagement. Binnen dit cluster ben ik als vakcoördinator verantwoordelijk voor de managementvakken.
Ik ben altijd ‘in de mode’ geweest. Mijn eerste baan na mijn studie was inkoper van herenkleding in Maastricht. Na de fashion ben ik het hbo-onderwijs in gegaan en een logische combinatie van die twee is dus het
fashionbusinessonderwijs. Daarmee is voor mij bij TMO de cirkel als het ware rond.

Toekomstgericht en creatief
Business management probeert aan te geven hoe bedrijven waarde kunnen creëren voor consumenten, het bedrijf zelf en zijn medewerkers. Het gaat daarbij niet alleen om geld verdienen, maar ook om de maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedrijven hebben. Binnen het businessmanagement staat de mens centraal, waarbij we onder meer kijken naar innovatie, businessmodellen, het opzetten van netwerken en bijvoorbeeld de rol van social media bij het zakendoen. Het spannende van dit vakgebied is dat we iedere dag bezig zijn om samen met studenten de toekomst uit te vinden van de fashionbusiness. Creativiteit is daarbij een belangrijke vereiste.

Kleding wordt media
De fashionbranche loopt traditioneel niet altijd voorop als het gaat om het doorvoeren van de noodzakelijke vernieuwingen. Met de kennis en de vaardigheden die we op TMO aanreiken en oefenen, ontdekken studenten dat er nog enorm veel mogelijkheden zijn/bestaan om de fashion verder te ontwikkelen. Ik denk alleen al aan een trend als wearable tech in de context van big data. Meer dan in het verleden het geval was, zal de fashion een veel prominentere rol gaan spelen in de levens van consumenten. Kleding is meer dan alleen een set van fysieke eigenschappen, kleding wordt een van de belangrijkste media! Studenten ontdekken die nieuwe rol van fashion en gedurende de verschillende semesters geven ze hier concreet invulling aan en doen ze er onderzoek naar.

Onderwijs is een cadeautje
Ik hoop dat iedereen die onderwijs ontvangt zich realiseert dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Onderwijs is een onvoorstelbaar groot cadeau. Onze TMO-studenten begrijpen dat gelukkig. Ik wens daarom ook dat iedere student zijn kennis wil delen met anderen. Pas dan krijgt zij echte waarde, en laat waarde nu ook net de kern zijn van businessmanagement. De cirkel is weer rond.’

De proefstudeerdag van 18 april zit inmiddels vol. Je kan je hier inschrijven voor de proefstudeerdag van 2 mei.

Brochure
Open dag
Proefstuderen