TMOment met Jet Noever, voorzitter Ondernemingsraad TMO|Detex

Jet Noever is sinds 2019 lid en sinds vorig jaar voorzitter van de Ondernemingsraad van TMO/Detex en werkt al maar liefst 22 jaar bij TMO. In dit TMOment vertelt zij over haar TMO-hart, de rol als voorzitter, de ambities van de OR en die van haarzelf. 

Wie ben je en wat doe je?
‘Ik ben Jet Noever, ik woon in Den Bosch en werk 22 jaar bij TMO. Ik ben begonnen met twee dagen per week als docent Collectioneren en inmiddels is dat uitgebreid naar vier dagen per week met ook meer taken. Naast docent Fashion ben ik vakcoördinator en leid ik verschillende projecten zoals onze halfjaarlijkse Trend Expo en het Business Plan project.
Ik ben daarnaast zelfstandig ondernemer en grafisch vormgever. Ik heb een klein platform dat ‘Juffrouw van Waarde’ heet waarin nieuwe waarde gegeven wordt aan afval. Ik maak van tweedehands materiaal nieuwe sieraden. En last but not least de Ondernemingsraad waarvan ik sinds vorig jaar voorzitter ben.

Waar liggen jouw roots?
Van oorsprong ben ik dessin-ontwerper. Ik heb als ontwerper bij verschillende bedrijven gewerkt en en ook mijn eigen bedrijf gehad. Dit is voortgekomen uit mijn studie. Ik heb de grafische school en de Rietveld Academie gedaan. Tijdens de academie heb ik gekozen voor mode, richting dessinontwerp.

Waarom ben je in de OR gestapt?
Lang geleden was ik al eens OR-lid dus ik had de ervaring. De reden dat ik lid werd, is dezelfde gebleven: ik werk met heel veel passie bij TMO en van heel veel dingen vind ik iets. Ik denk graag mee over nieuwe ideeën over bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing of maatschappelijke trends zoals verduurzaming en ben begaan met iedereen die er werkt. Dus ik dacht: “als je dan toch zoveel vindt, kan je dat beter in een OR-rol doen”. Er liep een verkiezingscampagne en samen met mijn collega Melanie Chang heb ik me aangemeld. Ook zij was al eerder OR-lid geweest en heeft net als ik een groot hart voor TMO. Melanie en ik zijn na onze installatie gaan lobbyen voor meer aanwas binnen de OR en inmiddels zijn we compleet. De OR van TMO|Detex bestaat samen met de andere leden Marc van der Heijden, Lisette Hilhorst en Mirna Roozen uit 5 personen.

Waarom is een OR zo belangrijk in jouw ogen?
Als het goed is, laat de OR de stem van de medewerkers doorklinken en heeft zij een proactieve rol als het gaat om het meedenken over beleid en strategie. Het is in de wet, de WOR (Wet op de Ondernemingsraden, red.), geregeld dat een OR op essentiële zaken advies- of instemmingsrecht heeft. Daarnaast willen wij als OR ook op andere medewerker-gerelateerde zaken adviseren, proactief dus. Dit is een ontwikkeling die ik erg belangrijk vind en een rol die goed bij mij past.

Hoe houd je vinger aan de pols bij jullie achterban?
Wij houden nauw contact met de achterban door regelmatig te communiceren. We hebben daarvoor onder andere een aparte pagina op ons intranet. Het is belangrijk dat medewerkers ons weten te vinden. Zichtbaarheid en het communiceren van successen en resultaten zijn essentieel.

Wat ga je doen als OR-voorzitter?
Als OR heb je een aantal overleggen per jaar met je bestuurder en ook een keer met de Raad van Toezicht. Op jaarbasis maak je daarvoor een agenda en een planning. De OR en de bestuurder bespreken in die overleggen de algemene gang van zaken van de organisatie. Samen met Melanie Chang, de secretaris, heb ik een soort leidinggevende rol binnen de OR en ben ik vooral ook bezig met het voorbereiden van vergaderingen, denk ik na over oplossingen en besluiten en moet ik afspraken afstemmen en zorgen voor een goede uitvoering. Denk daarbij aan onderwerpen als het algemeen ondernemingsbeleid, de financiën en het sociaal en personeelsbeleid. Wanneer er belangrijke zaken op de agenda staan waar we adviesrecht of instemmingsrecht over hebben, is het belangrijk dat we de achterban informeren en vragen wat zij ervan vinden.

Een ander belangrijk onderdeel van mijn functie als voorzitter is het houden van informele gesprekken met de bestuurder en andere stakeholders en is het goed als je feeling houdt met alles wat er speelt binnen de organisatie om af en toe ook strategisch te kunnen opereren. Best een hele klus dus eigenlijk. En gelukkig hebben we een OR met, naast de secretaris, nog 3 leden die meekijken, meelezen, contact houden met de achterban en plaatsnemen bij de formele overleggen.
Verder hebben we jaarlijkse OR-trainingen om onze kennis up-to-date te houden. Tijdens zo’n training leer je hoe je bijvoorbeeld de WOR moet toepassen en hoe de rol van de OR meerwaarde kan hebben voor het bedrijf.

Tot slot, wat zijn je persoonlijke ambities?
Als je focus ligt op vernieuwing heb je eigenlijk een doorlopende ambitie die niet is afgebakend door tijd. Dat is ook het mooie van TMO; we zijn een compacte organisatie die flexibel is waardoor vernieuwing relatief makkelijk te realiseren is en we op de tijdgeest kunnen aansluiten of zelfs vooruitlopen. Ik heb de vrijheid om mijn vakgebied continu relevant te houden. Je komt hier dus nooit in een passieve ‘been there’  situatie terecht. Dat is wat mij drijft en wat mijn ‘levenstaak’ op TMO is. Als je er al 22 jaar werkt, mag je dat wel zo zeggen denk ik.’

Brochure
Open dag
Proefstuderen