TMOment Liselot von Barnau Sythoff en Bertine Gerritsma | het belang van de Ondernemingsraad

Zoals elke organisatie met meer dan 50 medewerkers, heeft ook TMO|Detex een Ondernemingsraad die opkomt voor de belangen van alle medewerkers. Uitermate belangrijk, vinden OR-leden Liselot von Barnau Sythoff (links op de foto) en Bertine Gerritsma (rechts op de foto). In februari startten zij als respectievelijk voorzitter en secretaris van de OR. Hoogste tijd voor een TMOment met deze dames.

 

We beginnen met een voorstelrondje! Wie zijn jullie en wat doen jullie op TMO?

Liselot: ‘Ik ben opgeleid aan de kunstacademie en heb al mijn hele loopbaan in de fashion- en lifestylebranche gewerkt. Zo’n 7 jaar geleden werd ik door TMO gevraagd voor de TMO Business Battle, de jaarlijkse wedstrijd waarbij een aanstaande student een studiebeurs kan winnen. Voor de TMO Business Battle mocht ik veel mooie opdrachten beoordelen. Ik kwam er toen achter dat ik goed ben in het geven van feedback en studenten verder helpen. Zodoende ben ik aan het werk gegaan als docent Fashion & Trends, maar ben ik ook tutor, studieadviseur, lid van de toetscommissie en – niet te vergeten – sinds kort voorzitter van de Ondernemingsraad van TMO|Detex.’

Bertine: ‘Mijn verhaal is wat anders! Ik heb de academische pabo gedaan en een universitaire master  Onderwijswetenschappen op mijn naam staan. Tijdens mijn deeltijd master stond ik zo’n drie jaar voor de klas en begon daarna in 2021 aan mijn eerste fulltime baan als onderwijskundige op TMO. De ene helft van de week richt ik mij op de onderwijskwaliteit van de opleiding en de andere dagen houd ik mij bezig met stagecoördinatie. Ik leer daardoor veel meer over mode en merken, dat vind ik erg leuk. Naast deze functies ben ik secretaris van de Ondernemingsraad.’

 

Wat is de Ondernemingsraad?

Liselot: ‘De OR is het formele medezeggenschapsorgaan van de organisatie en overlegt met de directeur/bestuurder over het organisatiebeleid en de belangen van medewerkers. De OR heeft advies- of instemmingsrecht op bepaalde besluiten zoals personele regelingen. Dat is allemaal vastgelegd in de WOR (Wet op de Ondernemingsraden).’

 

Bertine: ‘Wij zorgen ervoor dat aandachtspunten vanuit onze achterban naar voren komen en denken mee over belangrijke keuzes op zowel personeel als bedrijfseconomisch vlak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de werkomstandigheden.’

 

Wat houden jullie werkzaamheden in binnen de Ondernemingsraad?

Liselot: ‘Als voorzitter stuur ik alle vergaderingen aan en zorg ik dat we met zijn allen scherp blijven en ons aan de agenda houden. Vanuit de Ondernemingsraad ben ik de eerste contactpersoon van de directeur-bestuurder, Yvonne Kanters.’

Bertine: ‘Mijn functie als secretaris is wat administratiever: ik plan vergaderingen in, stel agenda’s op, maak de notulen, schrijf het OR-jaarverslag en zeer belangrijk: ik houd de OR-pagina op ons intranet bij, zodat alle werknemers op de hoogte blijven van onze plannen.’

Liselot: ‘We beginnen goed in onze rollen te komen, sinds we in februari gestart zijn.’

 

Vanwaar de keuze om deze functies op jullie te nemen?

Liselot: ‘Eigenlijk koos ik niet per se voor de functie van voorzitter, maar de vorige Ondernemingsraad gaf aan dat deze functies goed bij ons zouden passen. Zelf sta ik niet zo graag op de voorgrond, maar ik voelde een grote motivatie om een rol te nemen binnen de OR. Ik vind het bijzonder belangrijk om je als organisatie op constructieve wijze te laten horen richting het bestuur.’

Bertine: ‘Voor mij brengt het secretarisschap bij de OR nog meer verdieping aan in mijn werk. Ik ben 5 dagen in de week met TMO bezig en ik vind het leuk om te zien hoe de organisatie werkt. Dat geeft mij voldoening. Als secretaris zit ik bovenop alle actiepunten en zorg ik ervoor dat ik geen kans krijg om achterover te leunen.’

 

Wat staat er de komende tijd op de planning van de Ondernemingsraad?

Liselot: ‘We hebben recent een enquête uitgezet bij iedere werknemer van TMO|Detex, om te inventariseren welke onderwerpen er spelen op de werkvloer. Je hoort natuurlijk van alles in de wandelgangen, maar welke onderwerpen zouden wij moeten meenemen naar het bestuur? Oftewel: waar moeten we echt wat mee gaan doen? De komende tijd staat in het teken van het uitwerken van die onderzoeksresultaten.’

Bertine: ‘Daarnaast houden wij ons bezig met nieuwe ontwikkelingen die spelen bij TMO|Detex zoals bijvoorbeeld curriculumontwikkeling.’

 

Wat moet de lezer écht weten over de Ondernemingsraad?

Liselot: ‘Het heeft altijd zin om een vraag te stellen of iets aan te geven, want je kan via de OR echt meepraten. Dat kan verbindend werken en is bijzonder belangrijk.’

Bertine: ‘Ik hoop dat onze OR ook heel toegankelijk is. Je kan altijd aan de bel trekken bij ons. We kunnen geen individuele vraagstukken oplossen, maar we kijken wel altijd naar het grotere belang.’

Liselot: ‘Zorg ervoor dat je de kans op inspraak niet misloopt en besef je dat je het beter kan aankaarten als er iets speelt, dan dat je ermee rond blijft lopen. Zo heeft de Ondernemingsraad een essentiële rol in de communicatie binnen de organisatie.’

 

 

 

Brochure
Open dag
Proefstuderen