TMOment: docent Sandra Nauta

Op TMO werken de studenten veel samen in (project)groepen en leren zo samenwerken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het vak Personal Development en My Motivation Insights, waardoor de studenten achterhalen wat hun drijfveren zijn, en hoe die mogelijk verschillen met die van anderen. We vroegen docent Sandra Nauta naar dit studieonderdeel.

1. Wat doe je precies op TMO?
Ik ben Sandra Nauta- van der Rijst en geef op TMO les in vakken die te maken hebben met mondelinge communicatie vaardigheden, zoals gespreksvoering, onderhandelen en pitchen. Daarnaast ben ik stagedocent, projectleider van het project Fashion Awareness in semester 1, docent Personal Development, en tutor en cluster-coördinator van Personal Development en Business Communication. Het laatstgenoemde cluster doe ik samen met mijn collega Eric Gielis.

2. Je bent veel bezig met persoonlijke ontwikkeling dus?
Ik word blij van alles wat te maken heeft met het uitdagen van de studenten als het om persoonlijke ontwikkeling gaat. Wie ben jij als mens, wat kom je brengen en wat kom je halen? In mijn privéleven is persoonlijke ontwikkeling – zijn wie je bent – ook een belangrijke leidraad in de dingen die ik doe: bij mijn gezin met man en 3 kinderen, yoga, koken, hardlopen, vriendinnen en familie staat contact en samen van alles ondernemen, terwijl je mag zijn wie je bent, voorop.

3. Kun je iets vertellen over de persoonlijke ontwikkeling van studenten op TMO?
Personal Development is een losstaand vak op TMO, maar loopt ook als een rode draad door de semesters van TMO heen. De studenten wordt steeds weer gevraagd om naar zichzelf te kijken: Wie zijn ze en waar staan ze op dat moment? Wat kunnen ze bijdragen? Waar willen ze naartoe en wat willen ze daarvoor doen? Het vak Personal Development helpt daarbij.

Als onderdeel daarvan geven we de studenten in het 2e semester een My Motivation Insights training. Met deze tool krijgen studenten een kleurenprofiel en bijbehorend rapport op basis van door hun gegeven antwoorden. Het profiel bestaat uit een aantal kleurenbalken die in elke volgorde kunnen voorkomen; elke kleur, volgorde en grootte van de balk staat voor een bepaalde motivatie (drijfveer) en daaruit voortkomende mogelijke wijze van denken en daar weer uit volgend gedrag. Maar het profiel geeft geen oordeel over wie je bent.

4. Waarom is dit belangrijk voor de studenten?
Het uiteindelijke doel van de studie op TMO is de studenten klaar te stomen voor de fashionbranche. De beroepsvarianten waar we voor opleiden zijn allemaal gebaseerd op samenwerken. Je kunt het niet alleen. Om goed samen te kunnen werken is het noodzakelijk dat je kennis krijgt hoe jij dat het liefste doet. Daarvoor moet je goed weten hoe je zelf in elkaar zit. My Motivation Insights helpt daarbij.

5. Wat hebben de studenten er praktisch aan?
Het My Motivation Insights profiel helpt het inzicht in jezelf, maar ook het begrip voor het ‘anders zijn’ van de ander, te vergroten. Weten hoe je zelf in elkaar zit, is het begin van een ander begrijpen. In het dagelijks studieleven van de studenten op TMO, werken ze elk semester minimaal in twee projecten samen. Steeds weer wordt er van de student gevraagd om samen een resultaat neer te zetten. Maar de weg daar naar toe is misschien nog wel belangrijker. Hoe werk ik het liefst samen? Hoe werkt de ander het liefst samen? En hoe voegen we dat samen om tot het beste resultaat te komen. Het My Motivation Insights profiel is daarbij een handige insteek en een fijne kapstok om het hier met elkaar over te hebben.

6. Een belangrijk onderdeel voor de studenten dus?
Het nadenken over jezelf is niet wat de studenten altijd het leukst, of het gemakkelijkst, vinden. Achteraf zijn de studenten blij dat ze het wel hebben moeten doen en daardoor veel geleerd hebben over wie ze zelf zijn, en hoe anderen anders zijn; dat dit inzicht een positieve invloed heeft op hun vaardigheid om te kunnen samenwerken.

Brochure
Open dag
Proefstuderen