TMOment: docent Harriet Noever

Harriet Noever is één van de docenten die de studenten begeleidt bij het organiseren van het Trend Event. We vroegen haar naar de hoogtepunten van afgelopen jaren en blikken ook alvast vooruit naar de komende editie op dinsdag 29 maart met het thema Regeneration.

1. Wat doe je precies op TMO?
Ik ben Harriet Noever. Op TMO geef ik o.a. les binnen de vakgroep Fashion & Trends. Al deze vakken schrijf ik samen met mijn collega Mireille Schermer. Mijn passie ligt bij Trendforecasten. Dat vak geef ik in semester 3 en is het laatste vak binnen onze vakgroep dat de studenten klaarstoomt voor het Trend Event. Verder heb ik samen met Mireille Schermer ons leerboek Fashion & Trends geschreven.

In mijn ‘andere leven’ ontwerp ik sieraden van hergebruikt materiaal binnen een platform dat ik met een aantal anderen heb opgericht: Juffrouw van Waarde. Iedereen die oude materialen waardevol hergebruikt en vormgeeft tot een mooi product kan zich bij ons aansluiten. We hebben een webshop en staan ook op markten. Daarnaast ben ik momenteel bezig met het vormgeven van een kookboek, waarin het hergebruik van verhalen en tradities centraal staan, naast de gerechten natuurlijk. Een concept dat dus ook weer volledig aansluit bij Juffrouw van Waarde.

2. Wat is het Trend Event precies?
Het Trend Event is een logisch vervolg op de trendlessen die de studenten al vanaf het eerste semester volgen; trendgeschiedenis, trendwatchen (in de modebranche, ongeveer een jaar vooruit kijken) en trend forecasten (gaat verder dan alleen mode; gaat over de maatschappelijke veranderingen en de behoeftes die daaruit voortkomen). In 6 weken tijd zetten de studenten een event neer dat de branche inspireert en voedt met informatie en nieuwe ideeën voor de toekomst. De studenten werken in een zogenaamd trendbedrijf, dat de studenten met elkaar vormen, waarin iedereen een rol heeft en waar ook een managementteam is. In verschillende trendgroepen werken ze zo aan het Event. Hierdoor leren de studenten samen te werken in een bedrijfsstructuur.

3. Welk doel heeft het evenement?
Wat zijn de megatrends, welke consumentenbehoeften volgen daarop en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de toekomstige consumenten iets kunnen bieden dat daarop aansluit? Dat zijn de vragen waarop het Trend Event een antwoord moet bieden! Het Trend Event is een soort doorlopende voorstelling met verschillende Eventonderdelen die iets zeggen over deze tijdsgeest. Belangrijk daarbij is dat de studenten de (trend)informatie zo presenteren dat het voor mensen uit de fashionbranche commercieel toepasbaar te maken is voor hun werk of bedrijf. Ze moeten de gesignaleerde trend(s) dus concreet vertalen en leren zo vanuit consumentenbehoeften, groepsgewijs, een totaalbeeld tot stand te brengen in de vorm van een evenement voor de branche.

4. Wat leren de studenten van het organiseren van zo’n Trend Event?
In dit eerste langdurende project leren de studenten alle voorgaande lesstof samen te voegen tot een geheel. Alle stof komt aan bod. Daarnaast is het grootste onderdeel grip te krijgen op de bewegingen in de maatschappij en te doorzien dat alles wat daarin gebeurt direct en indirect gevolgen heeft voor de fashionbranche. Studenten leren creatief te denken en te begrijpen dat anders denken belangrijk is om de concurrent een stapje voor te blijven. Daarnaast is het zoeken naar de juiste informatie en het aan elkaar verbinden van die informatie een belangrijk onderdeel; het vinden van de rode draad die je voorbereidt op de toekomst

5. Kun je een hoogtepunt noemen van de voorbije Trend Events?
Het Trend Event heeft iedere keer een andere uitstraling, doordat er telkens uitgegaan wordt van een andere consumentenbehoefte. Deze behoefte bepalen de studenten zelf door uitgebreide research in de eerste week van het project. Het grappige is wel, en dat bewijst ook wat wij telkens weer zeggen, dat wat wij hier als behoefte neerzetten bij het Event goed aansluit bij wat trendwatcher Lidewij Edelkoort vaak later zegt in haar lezingen. Toen wij als thema ‘De essentie van het leven’ hadden en het Event ‘Born Bron’ als titel had, was het thema van Lidewij ‘Embryonic’. Dan zijn wij toch wel trots! Ik ben benieuwd waar de lezing van Lidewij in mei over gaat 😉

6. Wat verwacht je van het komende Trend Event op 29 maart?
Het Event evolueert. Zowel de opdracht als de aangeboden lesstof zijn een stijgende lijn zodat het Event zelf ook telkens weer een zichzelf overtreffende stap kan maken. Ik verwacht dat het komende Trend Event een zeer bruisende en interessante happening zal worden. Ook omdat het het grootste event tot nu toe wordt met maar liefst 18 onderdelen.

7. Wat dragen jullie als docent bij aan het Trend Event?
We zitten er met een team van ongeveer 10 docenten in. De docenten zijn meer coach dan docent in dit project. Mireille Schermer en ik delen als ‘coach trends’ eigenlijk onze passie met de studenten. Wat zo leuk is om te zien is dat niet alles vanuit studieboeken geleerd kan worden. Het ‘anders denken’ waar ik het eerder over had is daar een voorbeeld van. Wij geven vier weken lang twee keer per week een uur advies en feedback aan iedere groep. Dan kijken we dus na wat ze tot dan toe hebben gedaan en onderzocht. Doordat we ze telkens weer bevragen en stimuleren om ze uit te dagen zien ze vanzelf op een gegeven moment allerlei kwartjes vallen. Dat moment is goud waard!

Het Trend Event – Regeneration – vindt plaats op 29 maart van 15:00-21:00 op TMO.

Brochure
Open dag
Proefstuderen