Research Café TMO Development Center – Lynn Gijzen & Fleur Mentink

In het laatste jaar van de opleiding aan TMO, doen studenten onderzoek naar toepasbaarheid en eventuele implementatie van businessinnovaties voor opdrachtgevers binnen de fashion- en lifestylebranche. Afgelopen semester deden studenten Lynn Gijzen (21) en Fleur Mentink (21) onderzoek voor lingerieketen Livera, waarbij zij onderzocht hebben hoe je als merk begint met een risicoketenanalyse voor de CSRD Compliance.

Wat voor onderzoek hebben jullie gedaan?
‘Voor het scriptieonderzoek dat we in het 6e semester van onze opleiding moeten doen, zijn wij voor lingerieketen Livera aan de slag gegaan met de onderzoeksvraag: “Hoe begin je als merk met een risicoketenanalyse voor de CSRD Compliance?”.

Dat is een hele mond vol, kunnen jullie in het kort uitleggen wat CSRD is?
‘CSRD, ofwel De Corporate Sustainability Reporting Directive is een richtlijn waarin staat dat bedrijven vanaf 2024 verplicht zijn te rapporteren over hun impact op mens en natuur. Het idee achter deze richtlijn is om meer transparantie te creëren en ervoor te zorgen dat de duurzaamheidinformatie van betere kwaliteit wordt.’

Wat heeft jullie onderzoek opgeleverd?
‘Het product dat wij hebben opgeleverd, is een presentatie (voor het Management Team) die ingaat op hoe Livera de richtlijn m.b.t. de risicoketenanalyse kan gebruiken, hoe deze te implementeren, welke mensen en middelen nodig zijn en hoe Livera haar personeel kan motiveren om ook daadwerkelijk met deze nieuwe richtlijn aan de slag te gaan.

Onze presentatie is bedoeld om bewustwording te creëren bij de medewerkers en ervoor te zorgen dat er duurzamere keuzes worden gemaakt op elk niveau. Hierbij is het van belang dat iedereen zich verantwoordelijk voelt.’

Wat hebben jullie gedurende jullie onderzoekstraject geleerd?
‘We hebben allebei veel geleerd op het gebied van duurzaamheid en wetgeving. De kennis en inzichten die wij hierover tijdens ons onderzoek hebben opgedaan, zullen absoluut heel waardevol zijn in onze toekomstige carrière in de fashionbranche.’

Hoe ziet die toekomstige carrière eruit?
Fleur: ‘Ik zou in de toekomst heel graag een eigen bedrijf willen starten in de modebranche. Ik denk dat ik hierbij ontzettend veel profijt zal hebben van alle kennis die ik tijdens deze periode heb opgedaan!’

Lynn: ‘Ik merkte dat ik tijdens mijn bezoek aan de Modefabriek al kritischer keek en mezelf nu des te meer afvraag hoe duurzaam een bedrijf daadwerkelijk is. Ik denk dat ik deze kennis later goed kan gebruiken.’

Waar kijken jullie positief op terug?
‘We kijken allebei positief terug op onze samenwerking. Tijdens het scriptietraject werk je intensief samen, dus het is belangrijk dat je een partner kiest die je aanvult waar nodig. Wij konden heel goed samenwerken en waren goed op elkaar ingespeeld. Dit komt mede omdat wij elkaars kwaliteiten en valkuilen goed kennen, allebei gemotiveerd zijn en hetzelfde doel willen behalen. We hebben tijdens deze periode alle emoties voorbij zien komen, maar “we did it”.’

Foto: Lynn Gijzen (links) en Fleur Mentink (rechts) met hun opdrachtgever Terry Hommelberg van Livera

Brochure
Open dag
Proefstuderen