Algemene voorwaarden

TMO Associate degree Fashion business professional

De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, het platform voor aangewezen/erkende particuliere onderwijsinstellingen in Nederland, zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van de met TMO Fashion Business School B.V. te Doorn afgesloten studieovereenkomsten.

Onderwijs- en examenreglement TMO

In het onderwijs- en examenreglement (OER) van TMO staat uitgebreide informatie over de inhoud van de opleiding en de toetsing binnen de opleiding. Ook staat hierin informatie over de toelatingseisen, procedures en alle rechten en plichten van de student. De Studiegids van TMO is onlosmakelijk verbonden met het OER. Zowel het OER als de Studiegids staan op het intranet voor studenten en kunnen desgewenst opgevraagd worden.

Brochure
Open dag
Proefstuderen